Innkalling til årsmøte Yven IF 2019

DATO: 1. APRIL 2019

KL: 19:00

STED: YVEN IF KLUBBHUS

Forslag til saker som skal behandles på årsmøte bes sendes til styret innen 18. mars 2019. Forslag kan sendes på mail til: yvenso@online.no

Saksdokumenter til årsmøte blir lagt tilgjengelig på Yven IF sin offisielle facebook side, samt Yven IF sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøte, altså innen 25. mars 2019.

 

Vel møtt!

Mvh Styret