Banekart

Veibeskrivelse til banen finner du her.

Banedefinisjonene er som følger:

ID

Beskrivelse

K

Hel Kunstgress

K1

Halv kunstress mot parkering

K2

Halv kunstress mot skole

AB

Hel gress

A

Gress mot kunstgress

A1

5ér gress mot yvenhytta

A2

5ér gress mot skole

B

Gress mot blokkene

B1

5ér gress mot yvenhytta

B2

5ér gress mot skole

C

Bane mot blokkene

 

Banekart

Banekart