Utleie

Utlån Yvenhytta

Kontaktperson for utlån av Yvenhytta:

Morten Harder Hansen

Telefon :  99030064

Epost:  yvenhytta@yvenif.no

 

 

Betingelser for utleie av hytta


Utleie av Yvenhytta

 

Yvenhytta leies ut til rolige arrangementer.

I henhold til branninstruks kan det være inntil 50 deltagere.

Dersom man ønsker å leie hytta kontakter man Morten Harder Hansen, mob. 99030064 eller e-post til yvenhytta@yvenif.no.

Yven IF ønsker ikke å leie ut hytta til arrangementer der brorparten av deltagerne er mellom 18 og 24 år. Det er hytteansvarlig som avgjøre om det skal leies ut eller ikke.

For å få leie hytta må man godkjenne (skrive under på) følgende:

Utleieavtale for Yvenhytta

Utleier og leietager er enige om følgende betingelser og priser ved utleie/leie av Yvenhytta.

 • For leie av festlokale/møterom og kjøkken med utstyr i helg (fredag, lørdag eller søndag) betales kr 1500,- for medlemmer og 3500,- for ikke-medlemmer. Leie for to dager koster kr 4000,-.
 • For leie av festlokale/møterom og kjøkken med utstyr på kveldstid på øvrige ukedager fra klokken 17:00 – 24:00 betales kroner 500,- for medlemmer og kr 1000,- for ikke-medlemmer.
 • Avtalt utleie er i signert stand bindende for begge parter.
 • Ved avbestilling mindre enn 14 dager før avtalt leiedato må leien betales.
 • Leietaker får tilsendt faktura på forskudd, som skal være betalt før nøkler utleveres.
 • Det er lov til å bruke flagg etter gjeldende regler for flagging.
 • Leier er selv ansvarlig for å skaffe seg midlertidig skjenkebevilling dersom det skal serveres alkohol i forbindelse med leie.
 • Leietager må gjøre seg kjent med plassering og bruk av brannutstyr og hvor rømningsveiene er. (Vedlagt)
 • Hytta leies ut uten multimedia anlegg.
 • Det er ikke tillatt å leie hytta til arrangementer hvor det kreves inngangspenger.
 • Leietager er ansvarlig for bygg, inventar og utstyr i og utenfor hytta i leietiden. Eventuelle skader som oppstår må erstattes i sin helhet av leier.
 • Hytta skal forlates i henhold til sjekkliste.
 • Hytta skal senest være ryddet og vasket i henhold til sjekkliste innen kl 12:00 dagen etter.
 • Det er ikke tillatt å røyke inne i Yvenhytta.
 • Utleieavtalen underskrives i 2 eksemplarer, en til leier og en til Yven IF.

Sjekkliste

 • Etter leie skal alle gulv feies og vaskes.
 • I salen skal møbler settes tilbake på rett plass (se tegning på kjøkken), bord tørkes og stoler settes opp/ned på bord.
 • På kjøkken skal minst en oppvaskmaskin være tømt. Kaffekanner og annet utstyr vaskes og settes på plass. Søl på komfyr, skapdører og benker vaskes bort.
 • Søppelkasser på toalett tømmes i stativ i gangen nede.
  Rundt hytta skal flasker, sigarettstumper og annet søppel ryddes bort.
  Søppel kan kastes i søppeldunk nede ved ballbua. Vi har en dunk for ”restavfall” og en dunk for ”papir”. Det må ikke kastes restavfall i papirdunk. Dersom søppeldunk er full må søppel tas med av leietager.
 • Tomflasker må alltid tas med av leietager.
 • Meld fra til utleier om noe blir skadet eller ødelagt.

Man må også skrive under på at man har lest branninstruksen for hytta.