Utleie

Utleie Yvenhytta

Henvendelser skal gjøres til følgende e-post: yvenhytta@yvenif.no

Sjekk tilgjengelighet: http://www.yvenif.no/hytta/utleiekalender/


NB! Yvenhytta leies kun ut som møtelokale til eksterne. Aktive medlemmer kan fortsatt leie til privat bruk (se info i Spond).


Betingelser for utleie av hytta

Utleieavtale for Yvenhytta

Utleier og leietaker er enige om følgende betingelser og priser ved utleie/leie av Yvenhytta:

 • Utleien avtales via e-post.
 • Ved avbestilling mindre enn 5 dager før avtalt leiedato må leien betales.
 • Leietaker får tilsendt faktura på forskudd, som skal være betalt før nøkler utleveres.
 • Leietaker må gjøre seg kjent med plassering og bruk av brannutstyr og hvor rømningsveiene er.
 • Hytta leies ut uten multimedieanlegg.
 • Leietaker er ansvarlig for bygg, inventar og utstyr i og utenfor hytta i leietiden. Eventuelle skader som oppstår må erstattes i sin helhet av leier. Skader på utstyr og inventar faktureres prisen av nytt.
 • Det skal ikke tapes eller limes lapper, plakater e.l. på veggene..
 • Hytta skal forlates i henhold til sjekkliste.
 • Det er ikke tillatt å røyke inne i Yvenhytta.
 • Hytta skal ryddes og vaskes, og være klar til neste leietaker før den forlates og nøkler leveres.

Prisliste:

 • Møtelokale                                             kr 1 000
 • Fast/gjentakende leie                              Pris etter forespørsel
 • Medlemmer                                            Egne priser (formidles internt)