Årsmøte 2023 - Innkalling

DATO: 15. februar 2023

KL: 19:30

STED: YVEN IF KLUBBHUS

Forslag til saker som skal behandles på årsmøte bes sendes til styret innen 1. februar 2023. Forslag kan sendes på mail til: leder@yvenif.no

Saksdokumenter og fullstendig saksliste vedlagt.

Vel møtt!

Mvh styret