Gjenåpning av aktivitet i Yven

Styret i Yven har fortløpende gjort vurderinger vedrørende aktivitet på Yvenbanen og organisert aktivitet i klubbregi. Dette har vært gjennomført i takt med det som har kommet av anbefalinger fra regjeringen, og veiledningene til NFF.

Klubben sin innstilling per nå er at vi åpner for aktivitet fra denne uken. Det kommer fortløpende nye retningslinjer fra regjeringen vedrørende fotballaktivitet i breddeidretten, så det vil være naturlig å forvente at det kan komme endringer raskt også for oss. Klubben ønsker å åpne for å gjennomføre treninger i tråd med de retningslinjene som ligger til grunn pr i dag.
Det er viktig at organisert trening skjer i tråd med rutinen som er utarbeidet for klubben, og i tråd med retningslinjer fra NFF og regjering.

Mandag kl 18 ble det avholdt et informasjonsmøte på klubbhuset, hvor trenere fra hvert årskull i barnefotballen var representert. Informasjon vedrørende gjennomføring av trening ligger også på hjemmesiden vår. Det er viktig å presisere at det er valgfritt å starte opp med treninger for hvert enkelt lag, og for de lagene som ønsker å starte opp er det viktig å presisere at dette må skje i tråd med klubbens bestemmelser.

Klubben stiller også treningsarealene til disposisjon for uorganisert aktivitet. Dette ber vi alle foreldre og barn om å være bevisste på å følge de anbefalinger som til enhver tid er gjeldene med tanke på smittevern.

Mvh styret