Anlegget stenges!

Kommunedirektøren i Sarpsborg kommune foreslår en ny forskrift som skal gjelde fram til og med 21. januar. Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte onsdag 6. januar for å behandle forslaget til ny forskrift. Ny forskrift vil bli gjeldende fra klokken 00.00 natt til fredag denne uken.

Alle detaljer er ennå ikke klare, men den nye forskriften vil etter all sannsynlighet innebære at alle organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett innendørs og utendørs forbys, også for barn og unge.

Intensjonen til kommunen er klar. Derfor ønsker Yven IF å vise ansvarlighet, og gjennomføre tiltak i tråd med denne intensjonen allerede med umiddelbar virkning. Dette betyr at anlegget til Yven IF stenges for all organisert aktivitet til og med 21. januar.

Vi ønsker ikke å stenge anlegget helt, slik at det vil være muligheter for å drive uorganisert aktivitet på anlegget. De som ønsker å gjøre dette bes holde seg til allmenne smittevernråd og holde aktiviteten til medlemmer av husstanden eller kohorten.